Public Affairs in energielandschap?Een vak apart!

Reeds 18 jaar geleden stond Walk the Talk mee aan de wieg van de vrijmaking van de energiesector. Walk the Talk leeft energie. De energietransitie is wereldwijd, en ook in België, een hot topic. De samenleving verandert snel. Duurzaam denken, handelen en doen in het bedrijfsleven is relevanter dan ooit tevoren. Overweeg je een onderneming in België te vestigen of een groot bouw-,  nuts- of energieproject te ontwikkelen? Dan ben je bij Walk the Talk aan het goede adres. Public Affairs is het vinden van de juiste contactpersonen en het onderhouden van een goede en deontologisch correcte relatie met de politieke administratieve autoriteiten en politici. Het is vooral een kunst om op een gestructureerde en planmatige manier vooraf inzicht te verkrijgen in de drijfveren en de belangen van je stakeholders tijdens, bijvoorbeeld, beleidsvormende en wetgevende activiteiten. Geen eenvoudige klus. Juist, het Belgische staatsbestel, dat bestaat uit één federale regering, drie regionale regeringen en twee gemeenschappen, voelt als een doolhof. Het is een ware uitdaging te achterhalen welke regering bevoegd is voor welke beleidsdomeinen. Wie kan je best benaderen? Welke procedures dien je daarvoor te volgen en welke ongeschreven regels gelden daarbij? Walk the Talk voelt zich als een vis in het water van de Belgische politieke arena. Kies voor een professionele, deontologisch correcte en persoonlijke begeleiding. Met Walk the Talk win je tijd en krijgt je project op korte termijn toegang tot de juiste contactpersonen. Politics is an art, so is Public Affairs.

Walk the 'ethics'

Walk the Talk heeft een lange adem. Het bedrijven van 'Public Affairs' vergt tijd, veel geduld, een goede voorbereiding en planning. Public Affairs is gebaseerd op een doorgedreven beroepsethiek, gestoeld op transparantie, integriteit en respect. Walk the Talk draagt deze beroepsethiek hoog in het vaandel en vormt de basis voor elk contact met de verschillende opdrachtgevers en alle stakeholders.

Alle goede dingen vergen tijd

De regering en haar ministers verbinden mens en maatschappij en daarbij matchen bedrijfsbelangen niet altijd met de belangen van de samenleving. Wil je inzicht verkrijgen in, impact hebben op het beleid in België? Dan lukt dat niet van vandaag op morgen. Walk the Talk staat voor openheid, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen,respect, integriteit en gelooft niet in lobbyactiviteiten gericht op korte termijn. Walk the Talk hanteert een langetermijnvisie, om bedrijven te ondersteunen en bij te staan bij wetgevende initiatieven van overheidsadministraties en kabinetten.

Regeringsrelaties starten vaak vóór het eigenlijke wetgevingsbesluit en kunnen in sommige gevallen bijdragen aan het gehele besluitvormingsproces. Als je goed bent, dan begin je daar waar het initiatief genomen wordt, dan overleg je nog vóór de inkt droog is. Alle goede dingen vergen tijd, ook het beoefenen van Public Affairs. Bij Walk the Talk kan je terecht voor onderstaande Public Affairs diensten.

Allround Public AffairsServices

Wanneer je kiest voor dit complete pakket van Public Affairs services, gaan we samen aan de slag. We luisteren en vragen honderduit om je project en doelstellingen goed te kennen. Met deze info, na grondige analyse, ontwerpt Walk the Talk de gepaste strategische aanpak voor het beheer van informatie tussen jouw onderneming, de politieke arena in België en de maatschappij. De belangrijkste doelstelling van dit allround PA-pakket is het ontwikkelen en onderhouden van constructieve relaties met politici om inzicht te krijgen in, en impact te hebben op de politieke arena. Walk the Talk brengt de  overheidsomgeving binnen in jouw onderneming. We sensibiliseren je en geven je inzicht in wat de overheidsomgeving verlangt van je onderneming. Walk the Talk hanteert verschillende hefbomen zoals lobbying, issue tracking & monitoring, stakeholder mapping + outreach, evenementen, informatieverstrekking, Government Relations en netwerking.

Gerichte LobbyingServices

Je kan ook kiezen voor de gerichte lobbying services van Walk the Talk om op korte termijn individuele beslissingen (bijvoorbeeld subsidieregelingen) te bekomen of om een specifieke vergunning te verkrijgen. Wanneer je overweegt je onderneming in België te vestigen, dan schrijft Walk the Talk, na analyse van je doelstelling, een 'gameplan': het gepaste actieplan uit. Zo'n actieplan bestaat uit een gedetailleerde planning die je onderneming in staat moet stellen haar doelstelling te bereiken. Een succesvolle implementatie vereist een grondige kennis van de politieke arena.

Government RelationsServices

Ben je op zoek naar een structurele en sterk professionele ondersteuning om mee aan tafel te zitten bij overheidsinstellingen tijdens wetgevende activiteiten? Kies dan voor het Walk the Talk Government Relations services pakket. Regeringsrelaties beginnen vaak vóór het eigenlijke wetgevingsbesluit en kunnen  bijdragen aan het gehele besluitvormingsproces. Walk the Talk start daar waar het initiatief genomen wordt, voor de inkt droog is. We bieden je een structurele aanpak op lange termijn. Inderdaad, alle goede dingen vergen tijd, ook het initiëren en ondersteunen van het wetgevende proces in België. Walk the Talk werkt correct, integer en gericht, in direct contact met ministers, kabinetsmedewerkers, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onderzoekers.

Issue Tracking & MonitoringServices

Het geldt voor elke onderneming, strategische beslissingen vergen inzicht en overzicht. Met de dienst, Issue tracking and monitoring, volgt Walk the Talk specifieke sectoraangelegenheden en/of trends voor je op. En dat op basis van onze grondige kennis van de actuele en de steeds verder evoluerende structuur van het Belgische staatsbestel met haar federale- en regionale regeringen en gemeenschappen. Door deze onmiddellijke en zeer nauwkeurige informatie aan te leveren, stellen wij je in staat om gefundeerde en strategische beslissingen te nemen voor je onderneming in België.